Pagsulong ng AI sa Synthetic Data:

Karamihan sa AI, isang startup na nakabase sa Austria na dalubhasa sa paggaya ng sintetikong data para sa pagsasanay at pagsubok ng modelo ng AI, ay kamakailan lamang na nakakuha ng 25 milyon sa isang pag ikot ng pagpopondo ng Series B[1]. Sa pangunguna ng Meltten...
capital 500m 600m 900m950m ecosystem fund

capital 500m 600m 900m950m ecosystem fund

Supporting Innovation and Collaboration One of the primary goals of the $500m-$600m-$900m-$950m Ecosystem Fund is to support innovation within various ecosystems. By providing substantial financial resources, the fund aims to fuel the development of groundbreaking...